A tandíjakról a megadott elérhet?ségeken lehet érdekl?dni, a részletfizetési lehet?séget természetesen biztosítjuk, a legcélszer?bbnek pedig egy személyes látogatást javasolunk irodánkban. Adunk részletes tájékoztatást szóban és írásban egyaránt, és itt minden további kérdést fel lehet tenni, amire nagyon szívesen válaszolunk.

 

 

Tandíj- és vizsgadíj táblázat a kötelez? óraszámok alapján:

 

„AM” kategória tantárgyanként

Óraszám

Ft/óra

Tandíjak

Vizsgadíjak

Elmélet

16

 

35 000 Ft

4 600 Ft

Els?segély oktatás

 

 

8 000 Ft

8 200 Ft

Járm?kezelés

4

7 000 Ft

28 000 Ft

3 600 Ft

Forgalom

6

7 000 Ft

42 000 Ft

3 600 Ft

Összesen:

 

 

113 000 Ft

20 000 Ft

 


Tanpálya használati díja: 5 500 Ft/járm?kezelési vizsga, 3 000 Ft/forgalmi vizsga.

 

 

Tandíj- és vizsgadíj táblázat a kötelez? óraszámok alapján:

 

„B” kategória tantárgyanként

Óraszám

Ft/óra

Tandíjak

Vizsgadíjak

Elmélet (online)

75 

 

35 000 Ft

4 600 Ft

Els?segély

8 ó eü

 

8 000 Ft

8 200 Ft

Vezetés

30

6 000 Ft

180 000 Ft

11 000 Ft

Összesen:

 

 

223 000 Ft

23 800 Ft

 Tantermes elméleti tanfolyam díja: 40.000 Ft (28 óra).

Online elmélet tantermes konzultációkkal: 45.000 Ft (75 + 16 óra).

Online beiratkozás esetében a tanfolyamhoz hozzátartozik az elsősegély oktatás is, így annak a díja 43.000 Ft.

Tanpálya használati díja: 6 000 Ft/forgalmi vizsga.

Atvett tanuló óradíja 7.000 Ft/óra

Tandíj- és vizsgadíj táblázat a kötelez? óraszámok alapján:

 "C" kategória

Tandíj

Vizsgadíj

Elmélet

50 000 Ft

13 800 Ft

Rutin

48 000 Ft

3 500 Ft

Forgalmi vezetés

192 000 Ft

11 000 Ft

Biztonsági ellen?rzés- és üzemeltetés

20 000Ft

4 400 Ft

Összsesen:

310 000 Ft

32 700 Ft

 Tanpálya használati díja: 5 000 Ft/rutin vizsga, 4 000 Ft/forgalmi vizsga.

A tantermi tanulók tanfolyam díjában benne foglaltatik a valós teszteket tartalmazó vizsgafelkészít? teszt alkalmazás.