Írásos tájékoztató e-learning képzésre

B kategória

 

Cím: 4025, Debrecen, Piac u. 75.

Telefon: 30/611 2427

Cég formája: (Paluska Lajos) Egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 9155810

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/2033/1/2013

Iskolavezető: Czinege Katalin Georgina (20/615-4994, czkg13@gmail.com)

Iskolavezetői névjegyzékbe vétel azonosító száma: 11 618

Ügyfélfogadó és tanterem: 4025, Debrecen, Piac u. 75. (udvarban)

Telefonszáma: 30/611-2427 vagy 20/615-4994

web: www.mazsolaautosiskola.hu, e-mail: mazsolasuli2013@gmail.com

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004895

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 11-16h, Péntek, szombat, vasárnap: zárva.

 

Tanfolyamra való felvétel: Az ügyfélfogadó irodában lehet jelentkezni tanfolyamjainkra, ahol a szóbeli tájékoztatás után kézhez kapja a tanuló a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, valamint írásos tájékoztatóját, majd megköti a képző szervvel a felnőttképzési szerződést. Fiatalkorú tanuló esetében a szerződést a szülő/gondviselő aláírásával lehet megkötni. Jelentkezni a tanfolyamra 16 és ½ éves kortól lehet.

Jelentkezéskor a tanuló nyilatkozik arról, hogy a 8 általános iskolai végzettséget megszerezte (eredeti bizonyítvánnyal később igazolja is – a vizsgára való jelentkezéskor, illetve az elméleti vizsga megkezdése előtt a vizsgabiztosnak bemutatja) és nyilatkozik írni-olvasni tudásáról.

A kategóriához I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény van előírva, melyet a háziorvos állít ki, ezt a dokumentumot a vizsgára való jelentkezéskor át kell adni a képzőszerv részére másolat készítésének céljából.

 

A tanfolyamra való jelentkezést követően az autósiskola megrendeli a tanuló részére az e-learning képzést, ezt követően a tanuló által megadott e-mail címre megérkezik a képzésben való részvételhez szükséges regisztrációs URL, melynek használatával a tanuló megadhatja az egyedi autentikációhoz használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. Ezt követően pedig a tanuló megkezdheti a képzést. A képzés időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezhető el a képzés. A határidő leteltét követően a tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik. Ez az időintervallum 90napot, illetve 60 órát jelent. Amennyiben az adott időtartam letelte után a tanuló még kérheti ezen időtartam meghosszabbítását, ami 30 nap/10 órát jelent, ezt az autósiskolánál jelezni kell, és a képző szerv megrendeli a meghosszabbítást.  Az elméleti tanfolyamot követően a tanuló kap egy képzési igazolást, amit egyben a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya részére is átad. Ezt követően a tanuló elméleti vizsgát tesz. A vizsgára bocsátás feltételei az alábbiak: az elméleti tanfolyam elvégzése, I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény megléte, írni-olvasni tudás, minimum 16 és ¾ éves életkor, 8 általános iskolai végzettség igazolása, jelentkezési lap kitöltése. Az első elméleti vizsga alkalmával a tanuló a 8 általános iskolai végzettségét igazoló eredeti okmányt magával viszi, és a helyszínen bemutatja.

 

A sikeres elméleti vizsgát követően a tanuló megkezdheti gyakorlati vezetési óráit. A gyakorlati órák időtartama: 50 perc. A kötelező minimális óraszám: 29 óra, ezen belül: 9 óra alapoktatás, 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, valamint 2 óra éjszakai vezetés. Az oktatást lezáró vizsga óraszáma: 1 óra. A vezetés Toyota Yaris, Opel Astra, vagy Peugeot208 típusú gépjárművön történik, Hajdú-Bihar Megye illetékességi területén, valamint gyakorlópályán (Debrecen, Vámospércsi út 84). A gyakorlati órákat követően gyakorlati vizsgát tesz a tanuló. A vizsgára bocsátás feltételei: Legalább 17 éves életkor, sikeres elméleti vizsga megléte, valamint a kötelező vezetési óraszám igazolt teljesítése, illetve az előírt menettávolság (580 km) megléte.

 

A sikeres vizsgákat követő harmadik munkanaptól a tanuló igényelheti vezetői engedélyét a területileg illetékes Okmányirodánál. A vizsgaigazolást a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (4025, Debrecen, Széchenyi u. 46/B) bocsátja ki az okmányiroda részére elektronikus úton, az alábbi feltételekkel: sikeres forgalmi vizsga, és a Magyar Vöröskereszt által kiállított, elsősegély vizsga meglétét igazoló kártya megléte.

 

Az elsősegély vizsga letételéhez iskolánk elsősegélynyújtó tanfolyamot is szervez tanulóinak. Erről bővebb információt ügyfélfogadó irodánkban szerezhet. Ebből a tantárgyból van lehetősége a tanulónak felmentést kérni, erről szintén irodánkban tud informálódni.

 

Hiányzás kezelése:

A gyakorlati óráról való távolmaradást az oktatóval megbeszélt időpontot megelőző 24 órával jelezni kell, és új időpontot egyeztetni. A megbeszélt időpontokhoz képest 20 perc várakozás lehetséges mind a tanuló, mind az oktató részéről.

Az alap oktatási órákon kívül – mind elméletből, mind gyakorlatból – lehetősége van a tanulónak plusz órákat venni, ezek szükségességét illetve időpontját az oktatóval kell egyeztetni.

 

Amennyiben a tanuló szeretné elhagyni képző szervünket, és máshol szeretné folytatni tanulmányait, az ehhez szükséges képzési igazolást irodánkban kérheti ki. Onnantól kezdve 3 napon belül kézhez kapja a tanuló a nyomtatványt, teljesen térítésmentesen.

 

 A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály látja el. Címe: 4025, Debrecen, Széchenyi u. 46/B. Tel.: 52/502-104

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei a 24/2005 GKM rendeletben, illetve a 179/2011 (IX.2.) korm. rendeletben vannak rögzítve.

 

Tandíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 30 000 Ft

Gyakorlati (vezetési) óra díja: 5 500 Ft/óra, összesen: 165 000 Ft

Elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 8 000 Ft

 

Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga: 4 600 Ft

Forgalmi vizsga: 11 000 Ft

Elsősegély vizsga: 8 200 Ft

 

A tandíjak befizetése csekken vagy készpénzben történik. Az első – elméleti – vizsga díját a tanuló irodánkban fizeti be, mivel ezt a vizsgát képző szervünk fizeti be a tanuló részére. Az elsősegély vizsga díjának befizetése csekken történik. Minden további vizsgadíjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálypénztárában kell befizetni.

 

Egyéb kérdésekben a tanuló irodánkban kaphat információt, illetve a vállalási feltételekben is informálódhat.

 

 

 

Írásos tájékoztató

B kategória

Tantermes oktatás 

Cím: 4025, Debrecen, Piac u. 75.

Telefon: 30/680-0123 vagy 20/615-4994

Cég formája: (Paluska Lajos) Egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 9155810

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/2033/1/2013

Iskolavezető: Czinege Katalin Georgina (20/615-4994, czkg13@gmail.com)

Iskolavezetői névjegyzékbe vétel azonosító száma: 11 618

Ügyfélfogadó és tanterem: 4025, Debrecen, Piac u. 75. (udvarban)

Telefonszáma: 30/680-0123 vagy 20/615-4994

web: www.mazsolaautosiskola.hu      e-mail: mazsolasuli2013@gmail.com

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 11-16h, Péntek, szombat, vasárnap: zárva.

 

Tanfolyamra való felvétel: Az ügyfélfogadó irodában lehet jelentkezni tanfolyamjainkra, ahol a szóbeli tájékoztatás után kézhez kapja a tanuló a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, valamint írásos tájékoztatóját, majd megköti a képző szervvel a felnőttképzési szerződést. Fiatalkorú tanuló esetében a szerződést a szülő/gondviselő aláírásával lehet megkötni. Jelentkezni a tanfolyamra 16 és ½ éves kortól lehet.

Jelentkezéskor a tanuló nyilatkozik arról, hogy a 8 általános iskolai végzettséget megszerezte (eredeti bizonyítvánnyal később igazolja is – a vizsgára való jelentkezéskor, illetve az elméleti vizsga megkezdése előtt a vizsgabiztosnak bemutatja) és nyilatkozik írni-olvasni tudásáról.

A kategóriához I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény van előírva, melyet a háziorvos állít ki, ezt a dokumentumot a vizsgára való jelentkezéskor át kell adni a képzőszerv részére másolat készítésének céljából.

 

A tanfolyamra való jelentkezést követően a tanuló elkezdi az elméleti tanfolyamot. Az oktatás tantermünkben zajlik, helye: 4025, Debrecen, Piac u. 75. Az iskolánknál folyamatosan indulnak a tanfolyamok, az oktatási órák időpontja és mennyisége a tanulók igényeihez vannak igazítva. Az elméleti tanfolyam minimális óraszáma 28 óra, melyben a következő tantárgyak szerepelnek: Közlekedési ismeretek (20 óra), a járművezetés elmélete (6 óra), szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek (2 óra). Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az elméleti tanfolyamot követően a tanuló elméleti vizsgát tesz. A vizsgára bocsátás feltételei az alábbiak: az elméleti tanfolyam elvégzése, I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény megléte, írni-olvasni tudás, minimum 16 és ¾ éves életkor, 8 általános iskolai végzettség igazolása, jelentkezési lap kitöltése. Az első elméleti vizsga alkalmával a tanuló a 8 általános iskolai végzettségét igazoló eredeti okmányt magával viszi, és a helyszínen bemutatja.

 

A sikeres elméleti vizsgát követően a tanuló megkezdheti gyakorlati vezetési óráit. A gyakorlati órák időtartama: 50 perc. A kötelező minimális óraszám: 29 óra, ezen belül: 9 óra alapoktatás, 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, valamint 1 vizsgaóra. A vezetés Toyota Yaris, Opel Astra, vagy Peugeot 208 típusú gépjárművön történik, Hajdú-Bihar Megye illetékességi területén, valamint gyakorlópályán (Debrecen, Vámospércsi út 84). A gyakorlati órákat követően gyakorlati vizsgát tesz a tanuló. A vizsgára bocsátás feltételei: Legalább 17 éves életkor, sikeres elméleti vizsga megléte, valamint a kötelező vezetési óraszám igazolt teljesítése, illetve az előírt menettávolság (580 km) megléte.

 

A sikeres vizsgákat követő harmadik munkanaptól a tanuló igényelheti vezetői engedélyét a területileg illetékes Okmányirodánál, az alábbi feltételekkel: sikeres forgalmi vizsga, és a Magyar Vöröskereszt által kiállított, elsősegély vizsga meglétét igazoló kártya, orvosi alkalmassági vélemény megléte. A sikeres forgalmi vizsga tényét elektronikus úton kapja meg a hivatal.

 

Az elsősegély vizsga letételéhez iskolánk elsősegélynyújtó tanfolyamot is szervez tanulóinak. Erről bővebb információt ügyfélfogadó irodánkban szerezhet. Ebből a tantárgyból van lehetősége a tanulónak felmentést kérni, erről szintén irodánkban tud informálódni.

 

Hiányzás kezelése:

Az elméleti tanfolyam tanóráiról rendkívüli esetben lehet távolmaradni. A hiányzást minden esetben pótolni kell. A pótfoglalkozást irodánkban, vagy személyesen az oktatóval kell egyeztetni. A gyakorlati óráról való távolmaradást legalább az oktatóval megbeszélt időpontot megelőző 24 órával korábban jelezni kell, és új időpontot egyeztetni. Amennyiben az oktató mondja le az időpontot, úgy ő köteles másik időpont egyeztetése végett felvenni a kapcsolatot a tanulóval, amennyiben pedig a tanuló mond le időpontot, úgy ő köteles új időpont egyeztetése végett felvenni a kapcsolatot az oktatóval. A megbeszélt időpontokhoz képest 20 perc várakozás lehetséges mind a tanuló, mind az oktató részéről.

Az alap oktatási órákon kívül – mind elméletből, mind gyakorlatból – lehetősége van a tanulónak plusz órákat venni, ezek szükségességét illetve időpontját az oktatóval kell egyeztetni. Díja azonos a kötelező órákéval. A tanuló az általunk biztosított tanulási segédleteken kívül az elméleti vizsgára való felkészüléshez kap egy online gyakorlóprogramot (E-titán) is, ennek díját az elméleti tandíj tartalmazza.

 

Amennyiben a tanuló szeretné elhagyni képző szervünket, és máshol szeretné folytatni tanulmányait, az ehhez szükséges képzési igazolást irodánkban kérheti ki. Onnantól kezdve 3 munkanapon belül kézhez kapja a tanuló a nyomtatványt, teljesen térítésmentesen. A képzési igazolás kiállítása azzal a következménnyel jár, hogy autósiskolánk nem fogja már vállalni a tanuló képzését abban az esetben, ha a tanuló ezt kéri, tanulmányait máshol kell befejeznie.

 

 A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya látja el. Címe: 4025, Debrecen, Széchenyi u. 46/B. Tel.: 52/502-104

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei a 24/2005 GKM rendeletben, illetve a 179/2011 (IX.2.) korm. rendeletben vannak rögzítve.

 

Tandíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 30 000 Ft

Gyakorlati (vezetési) óra díja: 4 500 Ft/óra, összesen: 135 000 Ft

Elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 8 000 Ft

 

Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga: 4 600 Ft

Forgalmi vizsga: 11 000 Ft

Elsősegély vizsga: 8 200 Ft

 

Tanpálya használati díja: 3 000 Ft/vizsga.

 

A tandíjak befizetése csekken vagy készpénzben történik. Az első – elméleti – vizsga díját a tanuló irodánkban fizeti be, mivel ezt a vizsgát képző szervünk fizeti be a tanuló részére. Az elsősegély vizsga díjának befizetése csekken/átutalással történik. Minden további vizsgadíjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya pénztárában kell befizetni.

 

Egyéb kérdésekben a tanuló irodánkban kaphat információt, illetve a vállalási feltételekben is informálódhat.

 

 

 

 

Írásos tájékoztató

AM kategória

 

Cím: 4025, Debrecen, Piac u. 75.

Telefon: 30/611 2427

Cég formája: (Paluska Lajos) Egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 9155810

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/2033/1/2013

Iskolavezető: Czinege Katalin Georgina (20/615-4994, czkg13@gmail.com)

Iskolavezetői névjegyzékbe vétel azonosító száma: 11 618

Ügyfélfogadó és tanterem: 4025, Debrecen, Piac u. 75. (udvarban)

Telefonszáma: 30/680-0123 vagy 20/615-4994

Web: www.mazsolaautosiskola.hu     e-mail: mazsolasuli2013@gmail.com

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-csütörtök: 11-16h, Péntek, szombat, vasárnap: zárva.

 

Tanfolyamra való felvétel: Az ügyfélfogadó irodában lehet jelentkezni tanfolyamjainkra, ahol a szóbeli tájékoztatás után kézhez kapja a tanuló a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, valamint írásos tájékoztatóját, majd megköti a képző szervvel a felnőttképzési szerződést. Fiatalkorú tanuló esetében a szerződést a szülő/gondviselő aláírásával lehet megkötni. Jelentkezni a tanfolyamra 13 és ½ éves kortól lehet.

Jelentkezéskor a tanuló nyilatkozik írni-olvasni tudásáról.

 

A tanfolyamra való jelentkezést követően a tanuló elkezdi az elméleti tanfolyamot. Az oktatás tantermünkben zajlik, helye: 4025, Debrecen, Piac u. 75. Iskolánknál folyamatosan indulnak a tanfolyamok, az oktatási órák időpontja és mennyisége a tanulók igényeihez van igazítva. Az elméleti tanfolyam óraszáma 16 óra, melyben a következő tantárgyak szerepelnek: Közlekedési ismeretek (12 óra), járművezetés elmélete (4 óra). Az elméleti órák időtartama: 45 perc. Az elméleti tanfolyamot követően a tanuló elméleti vizsgát tesz. A vizsgára bocsátás feltételei az alábbiak: az elméleti tanfolyam elvégzése, írni-olvasni tudás, minimum 13 és ¾ éves életkor.

 

A sikeres elméleti vizsgát követően a tanuló megkezdheti gyakorlati vezetési óráit. A gyakorlati órák időtartama: 50 perc. A kötelező minimális óraszám: 10 óra, ezen belül: 4 óra alapoktatás, 6 óra főoktatás. Az oktatást lezáró vizsga óraszáma: 1 óra. A vezetés Hajdú-Bihar Megye illetékességi területén történik, valamint gyakorlópályán (Debrecen, Vámospércsi út 84). A gyakorlati órákat követően gyakorlati vizsgát tesz a tanuló. A vizsgára bocsátás feltételei: Legalább 14 éves életkor, sikeres elméleti vizsga megléte, valamint a kötelező vezetési óraszám igazolt teljesítése, illetve az előírt menettávolság igazolt teljesítése.

 

A sikeres vizsgákat követő harmadik munkanaptól a tanuló igényelheti vezetői engedélyét az Okmányirodánál az alábbi feltételekkel: sikeres forgalmi vizsga, és a Magyar Vöröskereszt által kiállított, elsősegély vizsga meglétét igazoló kártya megléte. A sikeres forgalmi vizsga eredményét elektronikus úton kapja meg a hivatal.

 

Az elsősegély vizsga letételéhez iskolánk elsősegélynyújtó tanfolyamot is szervez tanulóinak. Erről bővebb információt ügyfélfogadó irodánkban szerezhet.

 

Hiányzás kezelése:

Az elméleti tanfolyam tanóráiról csak rendkívüli esetben lehet távolmaradni. A hiányzást minden esetben pótolni kell. A pótfoglalkozást irodánkban, vagy személyesen az oktatóval kell egyeztetni. A gyakorlati óráról való távolmaradást legalább az oktatóval megbeszélt időpontot megelőző 24 órával korábban jelezni kell, és új időpontot egyeztetni. Amennyiben az oktató mondja le az időpontot, úgy ő köteles másik időpont egyeztetése végett felvenni a kapcsolatot a tanulóval, amennyiben pedig a tanuló mond le időpontot, úgy ő köteles új időpont egyeztetése végett felvenni a kapcsolatot az oktatóval. A megbeszélt időpontokhoz képest 20 perc várakozás lehetséges mind a tanuló, mind az oktató részéről.

Az alap oktatási órákon kívül – mind elméletből, mind gyakorlatból – lehetősége van a tanulónak plusz órákat venni, ezek szükségességét illetve időpontját az oktatóval kell egyeztetni. Díjuk azonos a kötelező órákéval.

 

Az elméleti tantárgyak hallgatása, illetve a vizsgák egy része alól van lehetőség felmentést kérni. Ennek feltételei és részletei a 24/2005 GKM rendeletben vannak rögzítve, de irodánkban is lehet róla tájékozódni. A felmentésre való jogosultságot az iskolavezető ellenőrzi, majd a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya hagyja jóvá.

 

Amennyiben a tanuló szeretné elhagyni képző szervünket, és máshol szeretné folytatni tanulmányait, az ehhez szükséges képzési igazolást irodánkban kérheti ki. Kéréstől számítva 3 munkanapon belül kiállítjuk a nyomtatványt, díjmentesen.

 

 A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya látja el. Címe: 4025, Debrecen, Széchenyi u. 46/B. Tel.: 52/502-104

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei a 24/2005 GKM rendeletben, illetve a 179/2011 (IX.2.) korm. rendeletben vannak rögzítve.

 

Tandíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 30 000 + 8 000 Ft elsősegélynyújtás

Gyakorlati (vezetési) óra díja: 5 000 Ft/óra, összesen: 50 000 Ft

 

Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga: 4 600 Ft

Járműkezelési vizsga: 3 600 Ft

Forgalmi vizsga: 3 600 Ft

Elsősegély vizsga: 8 200 Ft

 

Tanpálya használati díja: 4 500 Ft/járműkezelési vizsga, 2 000 Ft/forgalmi vizsga.

 

A tandíjak befizetése csekken vagy készpénzben történik. Az első – elméleti – vizsga díját a tanuló irodánkban fizeti be, mivel ezt a vizsgát képző szervünk fizeti be a tanuló részére vizsgára való jelentkezéskor. Az elsősegély vizsga díjának befizetése csekken történik. Minden további vizsgadíjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya pénztárában kell befizetni.

 

Egyéb kérdésekben a tanuló irodánkban kaphat információt, illetve a vállalási feltételekben is informálódhat

 

 

 

 

 

Írásos tájékoztató

C kategória

 

Cím: 4025, Debrecen, Piac u. 75.

Telefon: 30/611 2427

Cég formája: (Paluska Lajos) Egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 9155810

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/2033/1/2013

Iskolavezető: Czinege Katalin Georgina (20/615-4994, czkg13@gmail.com)

Iskolavezetői névjegyzékbe vétel azonosító száma: 11 618

Ügyfélfogadó és tanterem: 4025, Debrecen, Piac u. 75. (udvarban)

Telefonszáma: 20/466 4267 vagy 20/615-4994

web: www.mazsolaautosiskola.hu       e-mail: mazsolasuli2013@gmail.com

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 11-16h, Péntek, szombat, vasárnap: zárva.

 

Tanfolyamra való felvétel: Az ügyfélfogadó irodában lehet jelentkezni tanfolyamjainkra, ahol a szóbeli tájékoztatás után kézhez kapja a tanuló a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, valamint írásos tájékoztatóját, majd megköti a képző szervvel a felnőttképzési szerződést. Jelentkezni a tanfolyamra 17 és ½ éves kortól lehet.

Jelentkezéskor a tanuló nyilatkozik arról, hogy a 8 általános iskolai végzettséget megszerezte (eredeti bizonyítvánnyal később igazolja is – a vizsgára való jelentkezésig) és nyilatkozik írni-olvasni tudásáról, valamint bemutatja B kategóriára érvényes vezetői engedélyét.

A kategóriához II. csoportú orvosi alkalmassági vélemény szükséges, melyet a szakorvos állít ki. Nemzetközi fuvarozásban 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeg felett PÁV III szükséges.

 

A tanfolyamra való jelentkezést követően a tanuló elkezdi az elméleti tanfolyamot. Az elméleti oktatás tantermünkben zajlik, helye: 4025, Debrecen, Piac u. 75. A Biztonsági ellenőrzés- és üzemeltetés tantárgy oktatása erre kialakított tanteremben történik, helye: Debrecen, Vámospércsi út 84. Az aktuálisan induló tanfolyamokról ügyfélfogadónkban tájékozódhat a tanuló, az oktatási órák időpontja a tanfolyam megkezdése előtt ki lesz jelölve. Az elméleti tanfolyam óraszáma 80 óra, melyben a következő tantárgyak szerepelnek: Közlekedési ismeretek (20 óra), járművezetés elmélete (12 óra), szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek (20 óra), munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek (12 óra), Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (16 óra). Az elméleti órák időtartama: 45 perc. Az elméleti tanfolyamot követően a tanuló elméleti vizsgákat (Közlekedési ismeretek, Szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek, Munkavédelem, tűzvédelem, száll. ism.) tesz. A vizsgára bocsátás feltételei az alábbiak: az elméleti tanfolyam elvégzése, írni-olvasni tudás, 8 általános iskolai végzettség igazolt megléte, jelentkezési lap kitöltése, B kategóriás vezetői engedély megléte, minimum 20 és ¾ éves életkor, illetve meg kell felelni a külön jogszabályban előírt közlekedésbiztonsági feltételeknek.

 

A sikeres elméleti vizsgát követően a tanuló megkezdheti gyakorlati vezetési óráit. A gyakorlati órák időtartama: 50 perc. A kötelező minimális óraszám: 29+1 óra, ezen belül: 6 óra alapoktatás, 15 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra hegyvidéki vezetés valamint 2 óra éjszakai vezetés. Az oktatást lezáró vizsga óraszáma: 1 óra. A vezetés Iveco típusú gépjárművön történik, Hajdú-Bihar Megye illetékességi területén, valamint gyakorlópályán (Debrecen, Vámospércsi út 84). A gyakorlati órákat követően gyakorlati vizsgát tesz a tanuló. A forgalmi vizsgára bocsátás feltételei: Legalább 18 éves életkor, sikeres elméleti vizsga megléte, sikeres Bü (Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés) vizsga megléte, valamint a kötelező vezetési óraszám igazolt teljesítése, illetve az előírt menettávolság igazolt teljesítése.

 

A sikeres vizsgákat követő harmadik munkanaptól a tanuló igényelheti vezetői engedélyét az Okmányirodánál. Ha a B kategóriás vezetői engedélyét 1984 előtt szerezte a tanuló, akkor az igazolás átvételekor fel kell mutatni az elsősegélynyújtó vizsgát bizonyító igazolványt is. Elsősegély tanfolyammal kapcsolatban az irodában lehet érdeklődni.

 

Hiányzás kezelése:

Az elméleti tanfolyam tanóráiról való hiányzást minden esetben pótolni kell. A pótfoglalkozást irodánkban, vagy személyesen az oktatóval kell egyeztetni. A gyakorlati óráról való távolmaradást legalább az oktatóval megbeszélt időpontot megelőző 24 órával korábban jelezni kell, és új időpontot egyeztetni. Amennyiben az oktató mondja le az időpontot, úgy ő köteles másik időpont egyeztetése végett felvenni a kapcsolatot a tanulóval, amennyiben pedig a tanuló mond le időpontot, úgy ő köteles új időpont egyeztetése végett felvenni a kapcsolatot az oktatóval. A megbeszélt időpontokhoz képest 20 perc várakozás lehetséges mind a tanuló, mind az oktató részéről.

Az alap oktatási órákon kívül – mind elméletből, mind gyakorlatból – lehetősége van a tanulónak plusz órákat venni, ezek szükségességét illetve időpontját az oktatóval kell egyeztetni. Díja a kötelező órákéval azonos.

 

Az elméleti tantárgyak hallgatása, illetve a vizsgák egy része alól van lehetőség felmentést kérni. Ennek feltételei és részletei a 24/2005 GKM rendeletben vannak rögzítve, de irodánkban is lehet róla tájékozódni. A felmentésre való jogosultságot az iskolavezető ellenőrzi, majd a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya hagyja jóvá.

 

Amennyiben a tanuló szeretné elhagyni képző szervünket, és máshol szeretné folytatni tanulmányait, az ehhez szükséges képzési igazolást irodánkban kérheti ki. Kéréstől számítva 3 munkanapon belül kiállítjuk a papírt, díjmentesen.

 

 A képzés felügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya látja el. Címe: 4025, Debrecen, Széchenyi u. 46/B. Tel.: 52/502-104

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei a 24/2005 GKM rendeletben, illetve a 179/2011 (IX.2.) korm. rendeletben vannak rögzítve.

 

Tandíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 40 000 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üz. oktatás: 20.000 Ft

Gyakorlati (vezetési) óra díja: 6 000 Ft/óra, összesen: 180 000 Ft

 

Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga: 13 800 Ft

Rutin vizsga: 3 500 Ft

Forgalmi vizsga: 11 000 Ft

Biztonsági ellenőrzés- és üzemeltetés vizsga: 4 400 Ft

 

Tanpálya használati díja: 4 000 Ft/rutin vizsga, 3 000 Ft/forgalmi vizsga.

 

A tandíjak befizetése csekken történik. Az első – elméleti – vizsga díját a tanuló irodánkban fizeti be, mivel ezt a vizsgát képző szervünk fizeti be a tanuló részére. Az elsősegély vizsga díjának befizetése csekken történik. Minden további vizsgadíjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya pénztárában kell befizetni.

 

Egyéb kérdésekben a tanuló irodánkban kaphat információt, illetve a vállalási feltételekben is informálódhat.